Daltononderwijs

Omdat uw kind uniek is, is ons onderwijsconcept gebaseerd op vijf kernwaarden.

Daltononderwijs

Voor ons is ieder kind uniek. Daarom is ons onderwijsconcept gebaseerd op de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid,
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Op onze school is en blijft het opdoen van kennis van groot belang. Leerlingen worden uitgedaagd en geholpen het beste uit zichzelf te halen. Wij geven de kinderen het vertrouwen om zoveel mogelijk zelfsturend en zelfregulerend te leren, zelfstandig én in samenwerking met andere kinderen.

Naast de cognitieve ontwikkeling willen wij de kinderen vaardigheden meegeven voor het leven. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke daltonprincipes. Soms associëren ouders vrijheid met vrijblijvendheid maar vrijheid in het daltononderwijs betekent heel wat anders. Op onze school heerst er geen vrijblijvendheid. Wij maken duidelijke afspraken met onze leerlingen. Onze leerlingen krijgen bijvoorbeeld elke maandag een weektaak met het werk dat zij de komende week moeten afronden. Leerlingen hebben de vrijheid hun weektaak naar eigen inzicht te plannen. Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen met de armen over elkaar afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Leerlingen leren er initiatief te nemen en krijgen ruimte om naar eigen inzicht te werken. Dat bereidt hen voor om later, in de maatschappij, in vrijheid te kunnen leven en werken.

De waarden reflectie en effectiviteit zijn relatief nieuwe kernwaarden binnen het Daltononderwijs (2012). Binnen onze school werken wij aan de praktische invulling van deze waarden in onze dagelijkse schoolpraktijk.