Welke vakken worden door vakleerkrachten gegeven?

Welke vakken worden door vakleerkrachten gegeven?

Wij werken met vakleerkrachten voor de volgende lessen:

Gymnastiek: Er is één vakleerkracht voor gymnastiek en al onze groepsleerkrachten hebben de bevoegdheid om gymnastiek te geven. We zorgen ervoor dat in elke groep vanaf groep 3, tenminste één van de twee gymuren per week verzorgd wordt door een vakeerkracht.
De kleuters (groep 1 en 2) krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht in het speellokaal.

Zwemles: Eens in de twee weken krijgen de leerlingen van groep 3/4 zwemles. Dit wordt verzorgd door zweminstructeurs.

HVO: De lessen voor Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) worden door een vakleerkracht verzorgd vanaf groep 5.

Rots en Water: Twee groepsleerkrachten zijn bevoegd om de weerbaarheidstraining Rots en Water te geven. Deze training is voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8

Engels: Eén keer in de week komt een vakleerkracht Engels op school om pluskinderen Engels te geven. Zij krijgen verdieping/verrijking van de Engelse taal t.o.v. van de reguliere Engelse lessen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.