Wanneer krijgt mijn kind een rapport? Hoe is de rapportage?

Wanneer krijgt mijn kind een rapport? Hoe is de rapportage?

Uw kind krijgt 2 keer per jaar een rapport, na de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
In het rapport van de onderbouw geven we ontwikkeling van uw kind aan door middel van ‘bolletjes’ waarin de leerkracht aangeeft of uw kind iets beheerst, in ontwikkeling is of nog niet beheerst. Soms geeft de leerkracht een toelichting hierop in het rapport.
Op het rapport van de bovenbouw staan cijfers, eventueel aangevuld met een toelichting of opmerking van de leerkracht(en). In het rapport staan ook de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem.

Buiten deze vaste momenten van rapportgesprekken kunt u ook zelf contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zal zelf contact met de ouders opnemen als daar aanleiding voor is.