Oudergesprekken

Oudergesprekken

Rond de herfstperiode starten we met een kind-ouder-leerkrachtgesprek. Hierin bespreken we met uw kind en u, welke doelen hij/zij dit jaar wil behalen en wat daarvoor nodig is.

Als uw kind in groep 8 zit zal begin januari de leerkracht u en uw kind uitnodigen voor een schooladvies-gesprek.

Na het eerste rapport, eind januari/begin februari, nodigen we u als ouder uit voor een ouder-leerkracht gesprek.

Buiten deze vaste momenten kunt u zelf contact opnemen met de leerkracht. Als een leerkracht bijzonderheden signaleert in het gedrag of de vorderingen van een kind, zal de leerkracht zelf contact opnemen met de ouders.