Kan ik voor mijn kind extra vrije dagen vragen?

Kan ik voor mijn kind extra vrije dagen vragen?

Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrij krijgen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. ‘Vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ moet worden aangevraagd via een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is.