Wat kan mijn kind aan hulp verwachten als het goed kan leren?

Wat kan mijn kind aan hulp verwachten als het goed kan leren?

Voor kinderen die dit aan kunnen, compacten wij de basisleerstof en bieden wij verrijking en verdieping aan.
Daltononderwijs en projectonderwijs lenen zich hier bij uitstek voor. Indien nodig krijgen kinderen een weektaak op maat. Kinderen die de basisstof snel beheersen krijgen uitdagende verrijkings- en verdiepingstaken binnen de weektaak.