Wat is een zorgplan en wat houdt het in op deBuut?

Wat is een zorgplan en wat houdt het in op deBuut?

In ons ondersteuningsprotocol beschrijven wij op welke manier wij de zorgstructuur van de school vormgeven. De verschillende zorgniveaus (m.a.w. hoeveel zorg heeft een kind nodig) worden omschreven. Wij onderscheiden de volgende niveaus:

  1. de algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep;
  2. de extra zorg in de groep;
  3. de speciale zorg in de groep;
  4. speciale zorg met externe hulp;
  5. aanmelding, plaatsing of terugplaatsing op een school voor SBO of SO en de leerling met een leerling-gebonden financiering.

Daarnaast bevat het ondersteuningsprotocol ook het schoolondersteuningsprofiel van de school. In het ondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden en de grenzen aangegeven van de manier waarop hulp geboden kan worden aan kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Zowel het ondersteuningsprotocol als het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school.