Wat is een schoolplan en wat houdt het in op deBuut?

Wat is een schoolplan en wat houdt het in op deBuut?

Elke school is wettelijk verplicht een schoolplan te schrijven. In ons schoolplan is het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het zorgbeleid voor de periode van 4 jaren vastgelegd.

Het schoolplan 2015-2019 van deBuut ligt ter inzage op school.