Zijn er toelatingsvoorwaarden voor mijn kind?

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor mijn kind?

In principe is elk kind welkom op deBuut.
Het openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Wij willen en blijven dit grondbeginsel van het openbaar onderwijs onderschrijven en uitdragen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een kind bij ons niet op zijn of haar plek is.

Klik hier voor het ‘Protocol aannamebeleid‘.