Wat doet de school tegen pesten en plagen?

Wat doet de school tegen pesten en plagen?

Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Dit ligt ter inzage op de school.

In iedere klas hangen de gouden regels. Daarnaast is er wekelijks een regel van de week die onder de aandacht wordt gebracht van de leerlingen. Dit is een wekelijks wisselende gedragsregel die de leerkracht en de kinderen in de klas bespreken. De leerkrachten letten er op dat de kinderen zich aan de regel houden.

Schoolbreed zijn er afspraken gemaakt over gedragsverwachtingen en belonen van goed gedrag. Door te belonen worden leerlingen gestimuleerd zich te houden aan de gedragsverwachtingen. Gedragsverwachtingen worden actief aangeleerd door gedragslessen.

Twee groepsleerkrachten geven vanaf groep 5 t/m 8 ook de Rots en Water training. Deze weerbaarheidstraining wordt aan de hele klas gegeven.