Wat doet de school aan culturele vorming?

Wat doet de school aan culturele vorming?

DeBuut doet mee aan het Kunstmenu en Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Dit is een organisatie die voor alle deelnemende scholen in Soest kunstonderwijs verzorgt. Kunst Centraal zorgt voor begeleiding van leerkrachten, gastlessen, en regelt tentoonstellingen, film, toneel en dergelijke.

Ook binnen het projectonderwijs zijn we actief bezig met cultuur en kunst en wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de leerlingen en leerkrachten (denk daarbij aan drama, dans, muziek).

Elk jaar wordt er een aantal naschoolse workshops aangeboden.