Projectonderwijs: de kerndoelen zijn geborgd

Een foto van een leerling en projectonderwijs op Daltonschool deBuut in Soest

Projectonderwijs

Als basis voor ons projectonderwijs gebruiken wij de unieke methode ‘Alles-in-1’, waarin de traditionele schoolvakken zoals taal, aardrijkskunde, topo, geschiedenis, biologie, handvaardigheid, tekenen en drama geïntegreerd zijn. De methode waarborgt dat alle kerndoelen gehaald worden.

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn belangrijk om tot leren te komen. Door projectonderwijs wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Dit bevordert de betrokkenheid en de talentontwikkeling van iedere leerling.

In groep 1/2 werken we met projecten die aansluiten bij de interesses van de kleuters, bijvoorbeeld de seizoenen, de jaarfeesten, robots en dino ’s.
In groep 3 werken we aan projecten uit de leesmethode Veilig leren lezen zoals sprookjes, piraten en avonturen, je lichaam, verzamelen en proefjes.
In Groep 4 t/m 8 werken we jaarlijks aan 5 projecten uit de methode Alles-in-1. Denk bijvoorbeeld aan projecten over Europa (aardrijkskunde), voeding (cultuur), middeleeuwen (geschiedenis), energie (techniek), dieren (natuur). De leermaterialen bieden veel mogelijkheden voor differentiatie, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De werkvormen zijn erg afwisselend. Dit zorgt er voor dat het leren erg leuk is! Dat motiveert en zorgt voor een brede ontwikkeling en zelfvertrouwen. Kinderen komen met enthousiaste verhalen thuis.

De kinderen werken vanaf groep 5 afwisselend aan het project en aan taal. De kinderen passen dat wat zij in een taalweek leren toe in de projectweek. Hierdoor krijgt het taalonderwijs (meer) betekenis.

In groep 1 t/m 8 gebruiken we voor rekenen de methode ‘De wereld in getallen’. Voor Engels gebruiken we in groep 3/4 de methode ‘Alles-in-1’ en vanaf groep 5 de methode ‘Stepping Up’. Deze laatste methode sluit goed aan bij het startniveau van Engels op het voortgezet onderwijs. De lat voor Engels ligt op deBuut hoog.