Praktisch en FAQ

Een foto voor ziekmelden, schooltijden, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en meer info op deze pagina

Praktisch en FAQ

Ziekmelden

Kind ziek? Bel voor 8.30 uur naar 035-6035678

schooltijden

Groep 1 t/m 4vantotGroep 5 t/m 8vantot
maandag8.3014.45maandag8.3014.45
dinsdag8.3014.45dinsdag8.3014.45
woensdag8.3012.15woensdag8.3012.15
donderdag8.3014.45donderdag8.3014.45
vrijdag8.3012.00vrijdag8.3014.45

NB: Op deBuut hanteren wij een continurooster

Voorschoolse en naschoolse opvang

Kinderopvangorganisatie K’nijntje&Zippies is in samenwerking met deBuut en De Wegwijzer, het Integraal Kind Centrum (IKC) De Binnentuin gestart. Het IKC is een uniek concept in Soest. Er is een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en een school onder één dak. Zij bieden een totaalpakket van activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Schoolgaande kinderen kunnen zowel vóór als na schooltijd genieten van diverse activiteiten, zoals buitenspel, muziek, knutselen, techniek, koken en natuurlijk ook vrij spelen. De Binnentuin is vanaf 7.00 uur geopend.

Voorschoolse opvang nodig? Vindt u het leuk om een keer met uw kind te komen kijken en de sfeer te proeven? Neem dan contact met ze op via planning@knijntjezippies.nl of via 035-6029570. Tot snel!

Jaarkalender

Bent u benieuwd naar de belangrijke data van het schooljaar 2018/2019? U vindt ze allemaal in dit document. Op de informatie-avond heeft elk gezin een papieren versie ontvangen. Bij inschrijving van uw kind bij ons op school ontvangt u er ook een.

FAQ

In ons ondersteuningsprotocol beschrijven wij op welke manier wij de zorgstructuur van de school vormgeven. De verschillende zorgniveaus (m.a.w. hoeveel zorg heeft een kind nodig) worden omschreven. Wij onderscheiden de volgende niveaus:

  1. de algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep;
  2. de extra zorg in de groep;
  3. de speciale zorg in de groep;
  4. speciale zorg met externe hulp;
  5. aanmelding, plaatsing of terugplaatsing op een school voor SBO of SO en de leerling met een leerling-gebonden financiering.

Daarnaast bevat het ondersteuningsprotocol ook het schoolondersteuningsprofiel van de school. In het ondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden en de grenzen aangegeven van de manier waarop hulp geboden kan worden aan kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Zowel het ondersteuningsprotocol als het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school.

Load More